IMPACT_POLAND

Program akceleracji dla startupów

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

NASI ABSOLWENCI

Kogo zapraszamy?

Nasz program akceleracji kierujemy do startupów (mikro- i małych przedsiębiorców). Poszukujemy zespołów pracujących nad nowatorskimi produktami i rozwiązaniami, które można przetestować i wdrożyć przy wsparciu partnerów programu IMPACT_Poland. To właśnie bliska współpraca z dużymi przedsiębiorstwami – liderami swoich branż – wyróżnia nasz program akceleracyjny.

Listę partnerów IMPACT_Poland czekających na innowacyjne startupy znajdziesz poniżej. Mamy możliwość dołączenia do niej kolejnych firm. Jeśli chcesz współpracować z dużym przedsiębiorstwem spoza listy i masz już z nim kontakt, napisz do nas na impactpoland@fundingbox.com. Szczególnie interesują nas zespoły działające w branżach inteligentnych miast (Smart City), sztucznej inteligencji (AI), przemysłowego internetu rzeczy i rzeczywistości rozszerzonej (IIoT, AR).

Zapraszamy też projekty z innych branż, pod warunkiem że są w stadium działającego prototypu lub są w stanie wdrożyć swoje rozwiązanie w ciągu kilku miesięcy.

Do programu poszukujemy startupów, które:

 • działają nie dłużej niż 5 lat od dnia rejestracji​
 • nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia
 • nie są notowane na giełdzie

Partnerzy programu

POTRZEBY PARTNERÓW PROGRAMU


● inżynieria materiałowa, np. nowe powłoki antykorozyjne rozwiązania zapewniające zabezpieczenie oryginalności produktów
● nowe rozwiązania w branży inżynierii materiałowej
● tworzywa sztuczne, nowe zastosowania znanych tworzyw, materiały kompozytowe, materiały z domieszką grafenu
● materiały powłokowe, szczególnie związane z farbami i lakierami z zastosowaniem melaminy i poliamidów
● nowe rodzaje tworzyw sztucznych, żywice
● stosowane technologie produkcji akumulatorów ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju/typu stosowanych materiałów używanych jako elektrolity, membrany, materiały elektrodowe, obudowy etc. oraz producenci ww. akumulatorów i stosowanych przez nich materiałów takich jak: akumulatory używane w elektronice, podtrzymujące napięcie gwarantowane, oraz wykorzystywane do magazynowania energii i współpracy z sieciami energetycznymi
● wysokowartościowe i zaawansowane technologicznie, o wysokiej czystości półprodukty chemiczne wykorzystywane w produkcji wielu chemikaliów specjalistycznych, m.in. dedykowane dla przemysłu agrochemicznego, produkcji barwników, dodatków do tworzyw czy farb i lakierów, katalizatorów
● czyste substancje chemiczne wytwarzane zgodnie z precyzyjną specyfikacją, zwykle w procesie tradycyjnej syntezy organicznej

● Oprogramowanie wspomagające systemy zarządzania w zakresie zarządzania procesowego – usprawniające organizację zarządzania procesowego 

● Narzędzie do zarządzania dokumentacją/ regulacjami wewnętrznymi firmy - usprawniające organizację zarządzania dokumentacją / regulacjami wewnętrznymi

● Narzędzie wspomagające planowanie, realizację audytów systemów zarządzania i wdrażania działań korygujących - usprawniające rozwój procesów i systemów zarządzania.

● sterowanie rozproszonymi źródłami wytwarzania w systemie ciepłowniczym;

● magazynowanie energii cieplnej oraz współpraca z OZE;

● agregaty chłodu – generacja chłodu z ciepła sieciowego;

● nowoczesne systemy ciepłownicze;

● optymalizacja procesu wydobycia;

● uzdatnianie surowca (poprawa parametrów jakościowych paliw);

● utylizacja dwutlenku węgla (CCU);

● redukcja emisji (NOx, SOx, Hg, etc.);

● poprawa efektywności wytwarzania;

● zgazowanie paliwa;

● zagospodarowanie UPS;

● gospodarka wodno - ściekowa;

● systemy predykcji podstawowych urządzeń energetycznych i wydobywczych;

● gospodarka obiegu zamkniętego;

● mikrokogeneracja,

● fotowoltaika prosumencka;

● energia wiatrowa;

● SmartGrid;

● SmartMeters;

● magazynowanie energii;

● zarządzanie informacjami o klientach (Big Data);

● Smart Facility;

● zarządzanie popytem.

● marketing i reklama internetowa oraz mobilna, w szczególności narzędzia do emisji, zarządzania i monitoringu skuteczności kampanii reklamowych
● rozwiązania lojalnościowe, premiowe
● zarządzanie flotą
● systemy monitoringu zużycia paliwa

Procesy wewnętrzne i sprzedaż
● procesy BHP (w tym VR);

● narzędzie do budżetowania ilości i cen, symulując wpływu podwyżek na wolumeny danego klienta w ciągu roku

● chatbot - pierwsza linia wsparcia technicznego dla klienta  

●  wdrożenie platformę umożliwiający sprzedaż internetowa suchych mieszanek przez naszych dystrybutorów

Industry 4.0 (Zakłady produkcyjne)
● zmniejszenie emisji CO2;

● optymalizacja energii elektrycznej w cementowni

Supply chain
● narzędzia do monitorowania poziomu zagospodarowania powierzchni składu materiałów.

Biznes Betonowy
● narzędzia do skanowania rzeczywistej objętości betonu u klienta;
● czujniki monitorujące jakość betonu w transporcie z zakładu do klienta;

● poprawa satysfakcji pacjentów;

● wykorzystanie kanałów zdalnych / kanałów cyfrowych;

● usprawnienie procesów wspierających działalność;

● wdrożenie rozwiązań w obszarze: stomatologii, ortopedii, onkologii lub diagnostyki obrazowej;

W szczególności w zakresie:

● podpisu elektronicznego dokumentacji medycznej;

● telemedycyny;

● profilaktyki pierwotnej;

● samoleczenia;

● zaangażowania pacjenta w proces leczenia;

● umawiania terminów;

● ergonomii informacji zarówno z perspektywy personelu medycznego jak i perspektywy pacjenta;

● planowania i optymalizacji świadczenia opieki;

● monitorowania oraz profilaktyki wtórnej (czyli na przykład po chorobie nowotworowej);

● terapii;

● wsparcia decyzji dla personelu medycznego w procesie świadczenia usługi;

● optymalizacji w procesie pozyskiwanie i kierowania Pacjentów;

● sprzedaży pakietów stomatologicznych;

● automatyzacji administracji Pacjentów w zakresie ich podstawowych czynności.

● Opakowanie biodegradowalne do rolet zastępujące PCV
● Nowe tkaniny roletowe na bazie celulozy 
● Integracja procesów sprzedaży w rynku z procesami produkcyjnymi pozwalająca na zwiększenie szybkości realizacji zamówień do klienta
● Innowacyjne rozwiązania w zakresie procesów produkcji rolet i karniszy – pełna automatyzacja procesów
● Digitalizacja procesu zakupów w przypadku produktów na zamówienie obejmująca pełną ścieżkę od zamówienia poprzez produkcję aż do dostawy
● Wykorzystanie i recykling odpadów poprodukcyjnych (tekstylia impregnowane).


● Innowacyjne wykorzystywanie produktów ubocznych i odpadów - biomasy (zrębka, trociny, pył drzewny) i elementów meblowych. Możliwe zastosowania: paliwa alternatywne, biowęgiel, opakowania, materiały budowlane, lignina, celuloza.
● Innowacyjny sposób produkcji mebli "mniej drewna w drewnie" (wood engeneering)
● Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych.
● Kontrola jakości procesu i produktu w masowej produkcji.
● Poprawa efektywności energetycznej w procesie produkcji na wszystkich etapach prac.
● Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie fabryki
● Bezpieczny i bezobsługowy transport palet z elementami w hali produkcyjnej.
● Ekonomiczne chwytaki próżniowe do przenoszenia za pomocą podciśnienia.
● Ekonomiczne wkrętaki do zastosowania w automatycznym wkręcaniu wkrętów i śrub.
● Naprawa elementów drewnianych w sposób automatyczny.

Co zyskujesz?

Uczestnicząc w Programie otrzymujesz:

 • do 6 miesięcy programu akceleracyjnego
 • szansę na realizację wdrożenia/pilotażu we współpracy z dużą firmą
 • bezzwrotne wsparcie finansowe w formie grantu do 200 000 zł
 • 400 godzin doradztwa
 • elastyczny program akceleracji trwający od 3 do 6 miesięcy
 • indywidualne doradztwo technologiczne – wsparcie ekspertów technologicznych dużych i średnich przedsiębiorstw
 • doradztwo mentorów (m.in. w zakresie kreowania wizerunku, ochrony danych, własności intelektualnej, itp.)
 • post-akcelerację – pomoc w pozyskaniu inwestorów, dodatkowych źródeł finansowania nowych rozwiązań, i ich wdrożeniu na rynku

Uczestnicy DOTYCHCZASOWYch edycji programu

Nasz zespół

Kontakt

FundingBox Accelerator Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

KRS 0000447935
NIP nr 7010366812
REGON nr 146515350

O projekcie

IMPACT_POLAND (2.0) to unikatowy, autorski program akceleracji startupów, opracowany przez FundingBox Accelerator Sp. z o.o.

Celem Programu jest przyspieszenie rozwoju oraz wsparcie innowacyjnych, kreatywnych mikro- i małych przedsiębiorców oraz sprawdzenie ich potencjału z wykorzystaniem infrastruktury, doświadczenia oraz zasobów odbiorców technologii (dużych i średnich przedsiębiorstw).

Okres realizacji projektu: 05.09.2018 – 30.06.2022

Kwota wydatków przeznaczona na granty: 10 000 000 zł

Planowanym efektem projektu jest przeprowadzenie 5-ciu pełnych programów akceleracji, w ramach których wsparcie otrzyma 60 startupów. Minimum 25% testowanych innowacji będzie dotyczyło obszarów: Smart City, IIoT/AR lub AI. Do współpracy ze startupami zaangażowanych zostanie co najmniej 7 odbiorców technologii.

Projekt IMPACT_Poland otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B + R + I, Działania 2.5 Programy akceleracyjne, Poddziałania 2.5 Programy akceleracyjne, numer umowy: UDA-POIR.02.05.00-00-0004/18-00.

Wartość całkowita projektu IMPACT_Poland (2.0): 15 765 697,77 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 080 697,77 zł.