IMPACT_POLAND

Program akceleracji dla startupów

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

POTRZEBY PARTNERÓW PROGRAMU


●  innowacje w zakresie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
● kafeteryjne systemy świadczeń pracowniczych, w tym szczególnie innowacje w zakresie kart sportowych

Kogo zapraszamy?

Nasz program akceleracji kierujemy do startupów (mikro- i małych przedsiębiorców). Poszukujemy zespołów pracujących nad nowatorskimi produktami i rozwiązaniami, które można przetestować i wdrożyć przy wsparciu partnerów programu IMPACT_Poland. To właśnie bliska współpraca z dużymi przedsiębiorstwami – liderami swoich branż – wyróżnia nasz program akceleracyjny.

Listę partnerów IMPACT_Poland czekających na innowacyjne startupy znajdziesz poniżej. Mamy możliwość dołączenia do niej kolejnych firm. Jeśli chcesz współpracować z dużym przedsiębiorstwem spoza listy i masz już z nim kontakt, napisz do nas na impactpoland@fundingbox.com. Szczególnie interesują nas zespoły działające w branżach inteligentnych miast (Smart City), sztucznej inteligencji (AI), przemysłowego internetu rzeczy i rzeczywistości rozszerzonej (IIoT, AR).

Zapraszamy też projekty z innych branż, pod warunkiem że są w stadium działającego prototypu lub są w stanie wdrożyć swoje rozwiązanie w ciągu kilku miesięcy.

Do programu poszukujemy startupów, które:

 • działają nie dłużej niż 5 lat od dnia rejestracji​
 • nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia
 • nie są notowane na giełdzie

Partnerzy programu

Co zyskujesz?

Uczestnicząc w Programie otrzymujesz:

 • do 6 miesięcy programu akceleracyjnego
 • szansę na realizację wdrożenia/pilotażu we współpracy z dużą firmą
 • bezzwrotne wsparcie finansowe w formie grantu do 200 000 zł
 • 400 godzin doradztwa
 • elastyczny program akceleracji trwający od 3 do 6 miesięcy
 • indywidualne doradztwo technologiczne – wsparcie ekspertów technologicznych dużych i średnich przedsiębiorstw
 • doradztwo mentorów (m.in. w zakresie kreowania wizerunku, ochrony danych, własności intelektualnej, itp.)
 • post-akcelerację – pomoc w pozyskaniu inwestorów, dodatkowych źródeł finansowania nowych rozwiązań, i ich wdrożeniu na rynku

Uczestnicy DOTYCHCZASOWYch edycji programu

Nasz zespół

Kontakt

FundingBox Accelerator Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

KRS 0000447935
NIP nr 7010366812
REGON nr 146515350

O projekcie

IMPACT_POLAND (2.0) to unikatowy, autorski program akceleracji startupów, opracowany przez FundingBox Accelerator Sp. z o.o.

Celem Programu jest przyspieszenie rozwoju oraz wsparcie innowacyjnych, kreatywnych mikro- i małych przedsiębiorców oraz sprawdzenie ich potencjału z wykorzystaniem infrastruktury, doświadczenia oraz zasobów odbiorców technologii (dużych i średnich przedsiębiorstw).

Okres realizacji projektu: 05.09.2018 – 31.12.2021

Kwota wydatków przeznaczona na granty: 10 000 000 zł

Projekt IMPACT_Poland otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B + R + I, Działania 2.5 Programy akceleracyjne, Poddziałania 2.5 Programy akceleracyjne, numer umowy: UDA-POIR.02.05.00-00-0004/18-00.

Wartość całkowita projektu IMPACT_Poland (2.0): 15 765 697,77 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 080 697,77 zł.