IMPACT_POLAND

Program akceleracji dla startupów

Specjalny ekspresowy nabór już otwarty! Sprawdź wymagania czterech naszych partnerów i aplikuj do 16 czerwca!

POTRZEBY PARTNERÓW PROGRAMU


Zespoły specjalizujące się w narzędziach market intelligence do automatyzacji zbierania, analizy i prognozowania danych (danych makroekonomicznych, cen surowców, stanu zamówień publicznych, przetargów etc.)

Oferowane przez startupy rozwiązania powinny obejmować takie obszary aktywności jak:
● monitorowanie
● analizowanie
● wyniki dla handlowców
● wyniki dla Zarządu

● sterowniki do układów OZE oparte o sztuczną inteligencje i uczenie maszynowe;

● sterowniki typu master do zarządzania złożonymi instalacji OZE i SmartHome;

● technologię AV/VR w procesach budowania bazy wiedzy i edukacji montażystów;

● technologię sterowania głosowego w zakresie serwisowania urządzeń OZE;

● sensory i biosensory w obszarze komfortu cieplnego;

● cyberbezpieczeństwo sterowników i sieci komunikacji z klientami;

● nowe źrodła OZE.

● Opakowanie biodegradowalne do rolet zastępujące PCV
● Nowe tkaniny roletowe na bazie celulozy 
● Integracja procesów sprzedaży w rynku z procesami produkcyjnymi pozwalająca na zwiększenie szybkości realizacji zamówień do klienta
● Innowacyjne rozwiązania w zakresie procesów produkcji rolet i karniszy – pełna automatyzacja procesów
● Digitalizacja procesu zakupów w przypadku produktów na zamówienie obejmująca pełną ścieżkę od zamówienia poprzez produkcję aż do dostawy
● Wykorzystanie i recykling odpadów poprodukcyjnych (tekstylia impregnowane).

● Innowacyjne wykorzystywanie produktów ubocznych i odpadów - biomasy (zrębka, trociny, pył drzewny) i elementów meblowych. Możliwe zastosowania: paliwa alternatywne, biowęgiel, opakowania, materiały budowlane, lignina, celuloza.
● Innowacyjny sposób produkcji mebli "mniej drewna w drewnie" (wood engeneering) 
● Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych.
● Kontrola jakości procesu i produktu w masowej produkcji.
● Poprawa efektywności energetycznej w procesie produkcji na wszystkich etapach prac.
● Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie fabryki
● Bezpieczny i bezobsługowy transport palet z elementami w hali produkcyjnej.
● Ekonomiczne chwytaki próżniowe do przenoszenia za pomocą podciśnienia.
● Ekonomiczne wkrętaki do zastosowania w automatycznym wkręcaniu wkrętów i śrub.
● Naprawa elementów drewnianych w sposób automatyczny.

Kogo zapraszamy?

Nasz program akceleracji kierujemy do startupów (mikro- i małych przedsiębiorców). Poszukujemy zespołów pracujących nad nowatorskimi produktami i rozwiązaniami, które można przetestować i wdrożyć przy wsparciu partnerów programu IMPACT_Poland. To właśnie bliska współpraca z dużymi przedsiębiorstwami – liderami swoich branż – wyróżnia nasz program akceleracyjny.

Listę partnerów IMPACT_Poland czekających na innowacyjne startupy znajdziesz poniżej. Mamy możliwość dołączenia do niej kolejnych firm. Jeśli chcesz współpracować z dużym przedsiębiorstwem spoza listy i masz już z nim kontakt, napisz do nas na impactpoland@fundingbox.com. Szczególnie interesują nas zespoły działające w branżach inteligentnych miast (Smart City), sztucznej inteligencji (AI), przemysłowego internetu rzeczy i rzeczywistości rozszerzonej (IIoT, AR).

Zapraszamy też projekty z innych branż, pod warunkiem że są w stadium działającego prototypu lub są w stanie wdrożyć swoje rozwiązanie w ciągu kilku miesięcy.

Do programu poszukujemy startupów, które:

 • działają nie dłużej niż 5 lat od dnia rejestracji​
 • nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia
 • nie są notowane na giełdzie

Partnerzy programu

Co zyskujesz?

Uczestnicząc w Programie otrzymujesz:

 • do 6 miesięcy programu akceleracyjnego
 • szansę na realizację wdrożenia/pilotażu we współpracy z dużą firmą
 • bezzwrotne wsparcie finansowe w formie grantu do 200 000 zł
 • 400 godzin doradztwa
 • elastyczny program akceleracji trwający od 3 do 6 miesięcy
 • indywidualne doradztwo technologiczne – wsparcie ekspertów technologicznych dużych i średnich przedsiębiorstw
 • doradztwo mentorów (m.in. w zakresie kreowania wizerunku, ochrony danych, własności intelektualnej, itp.)
 • post-akcelerację – pomoc w pozyskaniu inwestorów, dodatkowych źródeł finansowania nowych rozwiązań, i ich wdrożeniu na rynku

Uczestnicy DOTYCHCZASOWYch edycji programu

Nasz zespół

Kontakt

FundingBox Accelerator Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

KRS 0000447935
NIP nr 7010366812
REGON nr 146515350

O projekcie

IMPACT_POLAND (2.0) to unikatowy, autorski program akceleracji startupów, opracowany przez FundingBox Accelerator Sp. z o.o.

Celem Programu jest przyspieszenie rozwoju oraz wsparcie innowacyjnych, kreatywnych mikro- i małych przedsiębiorców oraz sprawdzenie ich potencjału z wykorzystaniem infrastruktury, doświadczenia oraz zasobów odbiorców technologii (dużych i średnich przedsiębiorstw).

Okres realizacji projektu: 05.09.2018 – 31.12.2021

Kwota wydatków przeznaczona na granty: 10 000 000 zł

Projekt IMPACT_Poland otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B + R + I, Działania 2.5 Programy akceleracyjne, Poddziałania 2.5 Programy akceleracyjne, numer umowy: UDA-POIR.02.05.00-00-0004/18-00.

Wartość całkowita projektu IMPACT_Poland (2.0): 15 765 697,77 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 080 697,77 zł.